AVG (Nieuwe privacywetgeving)

Privacywetgeving per 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De google omgeving het diensten centrum Nederland voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betreft de techniek, de inhoud en de toegang van de gegevens kunt u ervan op aan dat het systeem veilig is en u niet meer gegevens kan invullen dan onder de wetgeving is toegestaan. Waaronder het actueel houden van de gegevens en het verlenen van toegang aan de juiste personen.

Mist u iets in onze informatie of heeft u het idee dat er iets niet klopt neem dan contact op met de supportdesk.