Berichten

Diensten centrum

Vanaf 28 februari gaan PKN en ICCO over naar de online versie van AFAS, het personeels
informatie systeem.

Lees hier over de planning en de gevolgen voor U en jou.

Lees Meer